Verksamhetsplan för Rädda Valleviken 2020

 

Reservation konsekvenserna av Covid-19

 

KONKRETA INSATSER

 1. Ta upp Släke från Östra, Västra Djupviken och inre Valleviken

 2. Fortsätta att undersöka möjlighet till Musselodling i Valleviken. .

 3. I samarbete med sportfiskarna plantera in gäddyngel i vår Gäddfabrik i  Inre Valleviken

 4. Kossor på stranden  -   , pågående projekt sedan 2 år , där fått  medel fr Skogsvårdsstyrelsen och LONA ( lokala naturvårdsverket) . Syftet är att ungdjur nöt , hästar alt får  skall beta västra västra strandängen  av inre Valleviken. Samfällighets föreningen som äger marken har gett oss rätt till att röja sly , en del träd samt stängsla in området. . Alla medlemmar och hugade uppmanas att hjälpa till med  röjning av sly och en del mindre träd. Instängsling,  mm .  Vi träffas varje lördag mellan kl 10.00-12.00 april – sept. Vi kommer också att köpa in professionell  hjälp, vilket vi redan gjort   Projektet varar i fyra år , egen insats ger 200:- / tim

 5. Gräva ur gäddfabriken i Kyllaj  (problem med kaveldun) , vi kommer att söka medel för detta

 6. Undersöka möjligheten att sätta upp ett fågeltorn inre Vallevviken ; i  samarbete med Gotlands Naturskyddsförening o/e Gotlands ornitologiska förening

 7. Slå inre Valleviken gäddfabrikens vall

HAVSMILJÖ

 

 1. Ev Fortsatt Provfiske i Valleviken under ledning av Länsstyrelsen. Förhoppningen är att detta blir en permanent provfiskepunkt.

 2. Fortsatta mätningar av övergödning (kväve o fosfor) från de ställen vi mätt tidigare , analysera resultaten. Dock , oklart omfattningen mätningarna , ev endast i augusti . Insatsen kräver dock samarbete med  t.ex  Blått Centrum o/e  GHMF

 3. Analysera tungmetaller från den släken vi tar upp, fr.a. Kadmium , Fosfor och Kväve

 

REGELVERK

 1. Bevaka att Slite skärgårds marina reservat blir av

KOMMUNIKATION  OCH SAMARBETE

 

 1. Ev. Öppet hus möte i juli för allmänheten liknande det hade förra året i juli och förmodligen i Rute Båtklubbs lokal invid Vallevikens hamn. Där vi presenterar vad RV gör och tänker göra. Fika. Ev håvning och ngt speciellt informations punkt. Pga av Corona , kommer denna aktivitet att samordnas med firandet av Valleviken 100 år. Eventuellt kurs i HLR. )

 2. Fortsätta studie cirkel , förslag utifrån boken Hoppet , Johan Ehrenberg ,ETC. Studiecirkeln är öppen för alla RV Medlemmar.

 3. Styrelse möte 1gång/månad

 4. Fortsatt  utveckling av vår Hemsida (www.raddavalleviken.se) och Facebooksida (Rädda Valleviken nu) och nyhetsbrev.

 5. Utveckla vårt samarbete med vår paraply organisation GHMF (Gotlands havsmiljöförening) och vattenråden Blått Centrum

 6. Följa upp vår insändare om att dassen tagits bort från Vallevikens hamn samt i Lergrav . En självklar kommunal uppgift !

 7. Medverka i förberedelsearbetet ”Valleviken 100 år ” där RV planerar att  ha  en egen utställning: Valleviken flora, fauna, fisk och strandlinje ; för 100 år sedan , idag och om 100 år.

 8. Med mera som dyker upp under ytan.