Styrelsens nuvarande sammansättning ser ut enligt nedan. Föreningens årsmöte kommer att hållas under första kvartalet 2020. Efter beslut från årsmötet kan styrelsens sammansättning bli förändrad.


Ordförande Kenneth Challis, tel. 070 643 47 09

kenneth.challis@gmail.com

Sekreterare Karin Rüger, tel. 073 898 58 46

karinruger51@gmail.com

Kassör Roland Wåtz, tel. 070 623 43 23

roland.watz@telia.com

Övriga ledamöter

Charlie Wijnbladh

Birgitta Forsblom

Peter Flygare

Lars Nyberg

Åsa Ullrich

Göran Ottosson

Suppleanter

Bengt Wiberg

Alex Björklund