Föreningens Rädda Valleviken är en allmännyttig ideell förening, politiskt och religiöst obunden.

Föreningens mål är att stödja och driva verksamheter som förbättrar natur- och kulturmiljön i havsviken Valleviken från Suderudd på Furillen till
Smöjeudd.

Rädda Valleviken verkar också för:

  • att öka kunskapen om de förhållanden som påverkar det ekologiska systemet,
  • att ta fram förslag på åtgärder som kan förväntas förbättra förhållandena och hur dessa skall finansieras,
  • att arbeta för att genomföra lämpliga åtgärder.

Mer om Rädda Vallevikens arbete hittar du i foldern nedan.

Folder om Rädda Vallevikens verksamhet

Se även föreningens stadgar