Har du frågor om föreningen Rädda Vallevikens arbete, vill hjälpa till, bli medlem eller samarbeta på olika sätt är du alltid välkommen att kontakta oss.


Ordförande Kenneth Challis, tel. 070 643 47 09

kenneth.challis@gmail.com 

Sekreterare Karin Rüger, tel. 073 898 58 46

kariruger51@gmail.com

 

Kassör Roland Wåtz, tel. 070 623 43 23

roland.watz@telia.com

 

'

'