Bilder och filmer

 • 1

  Ruin gamla kontoret ”grekisk tempel” på ön Fjaugen.

 • 2

  Söderut från Fjaugen mot sundet mellan Fjaugen och Klasen.

 • 3

  Ön Fjaugen, Teodor Challis styr drönaren.

 • 4

  Ön Graut, norr ut mot ”Peangen” och Furillen.

 • 5

  Graut , lill Graut med fyr söder om.

 • 6

  Graut, med övernattningsstuga – öppen året runt.

 • 7

  Husken, reservat. Sandstranden återställd av föreningen Rädda Valleviken.

 • 8

  Husken, sandstranden återställd av Rädda Valleviken.

 • 9

  Västra Djupviken, där Rädda Valleviken tagit upp släke.

 • 10

  Västra Djupvik. Rensad från släke.

 • 11

  Västra Djupvik. Husken naturreservat.

 • 12

  Västra Djupvik, badstranden närmast, rensad frän släke och vass.

 • 13

  Kyllaj. Gäddfabrik och Olle Bobjer, markägarens hus

 • 14

  Kyllaj. Angränsande till Gäddfabriken. Över vägen syns Strandridargården.

 • 15

  Kyllaj. Angränsande till Gäddfabriken. 

 • 17

  17

 • 18

  18

 • 19

  Vallevikens hamn med gamla kontorsbyggnaden till höger.

 • 20

  Vallevikens inre del. Bilden tagen före vasskörd.

 • 23

  Igenvuxna innersta Valleviken.

 • 24

  Valleviken från väster flygfoto.

 • 25

  Valleviken från öster flygfoto.