algblomning i VallevikenBilden intill visar hur det ser ut i många småvikar i Valleviken och föralldel på andra håll runt Östersjön.

Vi vill gärna att du stödjer vårt arbete att förändra bilden till en frisk havsvik. Gärna med egna praktiska och/eller teoretiska insatser, men bara ditt medlemskap betyder mycket. Vi jobbar på tillsammans!

50 kr/år kostar det.

Vårt bankgironummer är: 242-0735

Swish 1235683909

OBS! Viktigt att du anger e-postadress för varje medlem på inbetalningskortet eller som ett meddelande till oss (mottagaren) på din Internet-bank.

Gåvor är naturligtvis mycket välkomna!

Frågor om medlemskap

Kontaktpersoner:

Ordförande Kenneth Challis, tel. 070 643 47 09

kenneth.challis@gmail.com

Sekreterare Karin Rüger, tel. 073 898 58 46

siglajvs@hotmail.com

Kassör Roland Wåtz, tel. 070 623 43 23

roland.watz@telia.com