martinsjobergsmallTorsdagen den 15 juli, årets varmaste dag, hade föreningen RVV, Rädda Valleviken, informationsmöte vid Vallevikens hamnplan. Ett 30-tal föreningsmedlemmar och intresserade besökare, hade trots hettan mött upp.

Mötet inleddes av Martin Sjöberg, från forskningsstationen Ar, som berättade om projektet Re-Cod, som försöker stärka Östersjöns hotade torskbestånd.

Därefter visades utställningen om Vallevikens växtliv, djurliv och strandlinje förr, nu och i framtiden. Charlie Wijnbladh, Lars Nyberg och Sven Blomqvist från föreningen, höll korta anföranden i anslutning till utställningen.

Från hamnplanen sågs betande kor i vassen. Detta är ett projekt som föreningen Rädda Valleviken driver sedan flera år, för att öppna upp landskapet. Mycket behjälplig i detta projekt har Roger Johansson varit. Han tilldelades därför ett diplom och hedersmedlemskap i föreningen.

Elisabet Finné