Länsstyrelsen startade under 2020 ett övervakningsprogram för att undersöka förekomsten av gädd- och abborryngel i ett antal kustvikar på Gotland. Syftet med undersökningen är att få en bild av vilka vikar på Gotland som är viktiga för gäddan och abborrens fortplantning.

Undersökningsmetodiken bygger på att man detonerar miniladdningar i vattenmassan för att bedöva fiskar i en radie av cirka 5 meter. När fisken är bedövad samlas de in, artbestäms och mäts innan de släpps tillbaka. I varje vik görs i snitt tolv minidetonationer. Metoden kräver båt och utförs av två personer varav en samlar in fisk via snorkling.

Under mitten eller slutet av augusti kommer konsultfirman Ljunggrens fisk och fiskevård att genomföra undersökningen som omfattar 14 platser på Gotland varav Valleviken ingår.

Undersökningen kommer att utgå från den inre östra delen av viken och ut till västra Djupvik, strax söder om Kålgårdsriv.

En rapport kommer att sammanställas och skickas ut i slutet av december.

För mer information kontakta:

Peter Landergren

Tel: 010- 223 92 56

Länsfiskekonsulent