På senare tid har musselodlingar förespråkats som en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i kustområden, bland annat Östersjön. Föreningen har haft frågan uppe under en tid. Det råder olika uppfattningar om effekterna av musselodling. I morgon bitti (20 mars) har Radio p4 Gotland ett inslag om ämnet. Lyssna gärna. Inslaget kommer sedan att återfinnas på Sveriges Radio Play.