Page 1 Image 11Vi är en grupp åretruntboende och sommargotlänningar som med bedrövelse upplevt hur Valleviken på nordöstra Gotland har förändrats de senaste årtiondena.

Vi bildade därför föreningen Rädda Valleviken.

Som Valleviken räknar vi hela viken ner till linjen Suderudd - Smöjen (se bilden intill). Det är föreningens primära arbetsområde.

Stränderna har vuxit igen med vass, bottnen har blivit dyig, alger och växlighet i vattnet har ökat, vattnet har blivit grumligt och flera fiskarter har minskat eller försvunnit.

Detta är bland annat en följd av den allmänna övergödningen av Östersjön. Men utvecklingen beror säkert också på vad som händer på land runt viken.

Vi har gjort en hel del redan sedan starten av föreningen 2014:

  • tagit bort släke som samlats under många år från Västra Djupviken,Page 2 Image 3
  • städat badstranden vid hamnen,
  • anlagt en så kallad gäddfabrik mittemot Strandridargården i Kyllaj tillsammans med Sportfiskarna. Detta med hjälp av Ekologigruppen, ett välrenomerat konsultföretag, som gjort en utredning om situationen i viken och vilka åtgärder som skulle vara bäst för att förbättra den. Utredningen är ett underlag för kommande insatser,
  • ordnat så att sand som grävts upp vid vägbanken till Furillen lagts ut på badstränder,
  • själva tagit vattenprover i viken, provfiskat och med hjälp av studenter på Campus Gotland, undersökt djur- och växtlivet.